Odvykání kouření

Odvykání kouření

Věděli jste, že kouření cigaret může poškodit téměř každý orgán v našem těle? Je příčinou a rizikovým faktorem mnoha onemocnění, jako je třeba rakovina, infarkt, mozková mrtvice, chronická obstrukční nemoc plic nebo cukrovka. Ovlivňuje zdraví jak samotných kuřáků, tak i jejich rodin, přátel a kolegů. Tabákový kouř je jednou z hlavních příčin úmrtí na celém světě, které lze ovšem předcházet. Ročně zabije několik milionů lidí. Důležité je vědět, že 15 % všech případů jsou nekuřáci, kteří byli vystavováni pasivnímu kouření - kouření z druhé ruky (nekuřák vdechuje kouř například v místnosti, kde kuřák kouří) nebo kouření z třetí ruky. Kouřem z třetí ruky je ohroženo zejména zdraví malých dětí. Ty jsou totiž při hraní si na podlaze, plazení a dotýkání se všeho vystaveny nebezpečným chemickým zbytkům kouře.

Skoncování s kouřením má okamžité i dlouhodobé zdravotní výhody pro vás i vaše blízké. A co může být ještě lepší než odvykání kouření? Vůbec s kouřením nezačínat. Proto se k nám prosím připojte a vzdělávejte své okolí o nebezpečných vlivech a následcích kouření.

Osvěta a prevence rizika kouření jsou klíčovým prvkem zdravotní výchovy na středních školách, ale jsou důležité také pro vzdělávání pacientů.

Co se děje během kouření?

Teorie a statistiky rizik kouření mohou být dramaticky napodobeny pomocí modelu kouření - 3v1. Model jasně zobrazuje důsledky kouření aktivního, pasivního i z třetí ruky. Dehet, který se při kouření cigarety hromadí v plicích, se shromažďuje na půlkulatém filtru. Dehet, který by se dostal do plic pasivního kuřáka, je možné vidět na dalším půlkulatém filtru. Účinek kouření z třetí ruky lze pozorovat na stěně průhledného válce. Chemická rezidua tabákového kouře lze sesbírat pomocí vatové tyčinky. Tento model byl navíc vyvinut s ohledem na omezené rozpočty škol, takže je mimořádně nákladově efektivní a cenově dostupný.

Jak vypadají plíce poškozené kouřením?

V rámci zdravotnické osvěty a vzdělávání žáků či pacientů ohledně rizik spojených s kouřením cigaret je možné využít anatomické modely plic, které jsou poškozeny právě cigaretovým kouřem. Tyto modely jsou vhodné také jako doplněk do ordinací lékařů, kde pomocí nich mohou pacientům ukázat důsledky kouření. Jedním z takových modelů je například demonstrativní model plic kuřákakterý je vyroben z vepřových plic (anatomicky velmi podobné lidským) upravených tak, aby simulovaly poškozené plíce kuřákaModel onemocnění plic představuje porovnání zdravé plíce a nemocné plíce. Je zde vidět například efekt chronické obstrukční nemoci plic nebo karcinomu plic, jejichž příčinou může být mimo jiné právě kouření. Změny průdušek vyskytující se u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí je možné pozorovat pomocí modelu chronické obstrukční plicní nemociDochází například ke ztluštění bronchiální (průduškové) sliznice, abnormální sekreci hlenu a nevratnému poškození stěny průdušek. Na modelu plíce zasažené rakovinou zase můžeme pozorovat invazivní buněčný růst rakoviny zachycený na pravé plíci v životní velikosti. Kouření ovšem není rizikovým faktorem pouze karcinomu plic, ale může vést ke vzniku rakoviny také v jiných orgánech, například jícnu. Rakovina jícnu i další jícnové choroby jsou demonstrovány na modelu onemocnění lidského jícnu v životní velikosti.

zdroj: 3B Scientific