Správná technika a postupy při zavádění, používání a vyjímání močových katetrů mohou výrazně snížit riziko vzniku močových infekcí, které jsou častou komplikací používání katetrů. Správnou techniku je možné procvičovat pomocí některého z mnoha simulátorů katetrizace, které jsou velmi realistické a nabízí studentům získat praktické zkušenosti.

Jak čistit Vaše anatomické modely

Posted by   Jana Mečiaková     Různé   views (87)
Pečlivě čistit anatomické modely je obzvláště v době pandemie COVID-19 nesmírně důležité. K čištění je zapotřebí použít správné dezinfekční prostředky a správný postup.
Jednou z důležitých úloh zdravotnického personálu je zajištění bezpečí pacientů. Důležité je obzvláště pacienty o všem informovat, dbát na jejich bezpečí a předcházet poškození pacientů v důsledku chyb zdravotnických pracovníků.

Hypertenze

Posted by   Jana Mečiaková     Různé   views (382)
Hypertenze (vysoký krevní tlak) je jedním z nejčastějších kardiovaskulárních onemocnění. Jedná se o rizikový faktor dalších nemocí, jako například aterosklerózy, infarktu myokardu, poškození ledvin, atd. Hypertenze se většinou neprojevuje bolestivými příznaky, proto je v rámci její prevence a léčby důležité pravidelné měření krevního tlaku.

Odvykání kouření

Posted by   Jana Mečiaková     Různé   views (148)
Kouření poškozuje téměř všechny orgány těla a je rizikovým faktorem mnoha onemocnění. Ročně v důsledku kouření umírá několik milionů lidí. Poškození orgánů způsobené kouřením je zobrazeno na našich modelech, které mohou být využity pro osvětu týkající se kouření.
Showing 1 to 5 of 12 (1 Pages)