K čemu slouží anatomické modely

Víte, kde všude se dají využít anatomické modely?

Teoretická výuka už dávno žákům středních ani základních škol nestačí a vyžadují po vyučujících stále složitější a komplexnější výklad. Jednou z možností, jak studenty v rámci výuky biologie zaujmout a vštípit jim mnohem více informací, je využití anatomických modelů. Díky do detailu propracovaným modelům lidské kostry, torz lidského těla či třeba modelům hlavy pro ně bude výuka mnohem zajímavější a odnesou si z ní i více poznatků. Anatomické modely se mohou stát i důležitou součástí sexuální výchovy, kdy je vhodné do výkladu zařadit třeba model penisu pro nácvik nasazování kondomu nebo modely genitálií.

Anatomické modely avšak dodáváme i do mateřských škol, kde se na nich už velmi malé děti mohou učit, jak lidské tělo funguje a jaké jsou jeho principy. V případě mateřinek jsou anatomické modely ideální pro představu malých dětí o tom, co přesně se jim stane v případě úrazu a jak se mají v takové situaci zachovat. Zároveň je to i vede k větší zodpovědnosti ke svému tělu a k opatrnosti. Získají základní návyk, že o tělo je potřeba pečovat a ne jej ničit, a zdraví nepovažovat za samozřejmost.

Anatomické modely nejen pro studenty, ale i pro lékaře a mediky

Velmi často jsou naše anatomické modely využívány pro výuku budoucího zdravotnického personálu, ať už se jedná o zdravotní sestřičky nebo přímo lékaře. Budoucí zdravotní sestřičky (a samozřejmě také bratři) si mohou vyzkoušet základní ošetřovatelské dovednosti na jedné z našich ošetřovatelských figurín. Ošetřovatelské figuríny však najdou své uplatnění i při vojenských výcvicích či zdravotnických kurzech. Kromě toho jsou pro sestřičky i pro budoucí mediky i vhodné modely jednotlivých orgánů lidského těla, jako je třeba srdce či plíce.

Anatomické modely najdou své čestné místo v ordinacích lékařů a lékařských specialistů. Ti na nich mohou svým pacientům jednoduše vysvětlit jejich zdravotní problémy, popřípadě je o nich včas varovat a poskytnout jim informace o prevenci.

Kromě modelů jsou pro výuku biologie i anatomie dobrou volbou i anatomické plakáty. Ty se dají zavěsit na zeď či na pojízdný stojan a díky své velikosti se dají použít i ve velkých přednáškových sálech. Lze na nich jednoduše ukazovat stavbu jednotlivých částí lidského těla, vznik a vývoj jednotlivých onemocnění i základní postupy při krvácení či při úrazech kostí a kloubů.

Pro budoucí veterináře, ale i pro zpestření výuky přírodopisu a biologie jsme připravili zase speciální kategorii zoologických modelů. Na kostrách jednotlivých savců, ptáků, ryb i modelech obojživelníků se lze jednoduše naučit stavbu jejich těla a pochopit jeho fungování i probíhající procesy uvnitř. A pro zájemce o botaniku máme speciální botanickou kategorii, ve které naleznou precizně propracované modely jednoděložných i dvouděložných rostlin.