Simulovaný trénink katetrizace sloužící k omezení počtu močových infekcí

Důležitost správného používání katetrů

Močové katetry se zavádějí z mnoha různých důvodů, včetně diagnostických či terapeutických. Přítomnost katetru zvyšuje riziko bakteriurie (přítomnosti bakterií v moči), která může být klinicky benigní anebo naopak vést k závažné infekci. Přibližně 75% infekcí močových cest je spojeno s prováděním katetrizace a proto jsou tyto infekce jedny z nejčastějších infekcí spojených se zdravotní péčí. Zhruba 25% všech pacientů v nemocnicích má během svého pobytu dlouhodobě zavedený katetr a riziko vzniku infekcí močových cest souvisejících s katetrem (CAUTI) se zvyšuje každým dnem jeho používání. Riziko vzniku CAUTI může být sníženo například pomocí aseptické techniky zavádění a vyjímání, přísné údržba katetru nebo včasného odstranění katetru, pokud už jeho použití není nadále potřebné.

Postup močové katetrizace se vyučuje po celém světě v mnoha lékařských zařízeních, například v rámci vysokoškolské medicíny nebo ošetřovatelství. Cenově dostupné řešení tréninkové simulace může standardizovat výuku a zlepšit dovednosti celého nemocničního personálu, a to na celosvětové úrovni. S dobře vyškoleným personálem lze dokonce snížit výskyt CAUTI.

Simulátory katetrizace

3B Scientific nabízí katetrizační simulátory pro trénink katetrizace žen a mužů se snadno vyměnitelnými pohlavními vložkami a možností upravit úroveň obtížnosti. Trénování katetrizace je extrémně realistické a poskytuje studentům okamžité výukové efekty. Po správném zavedení katetru tekutina dojde stejně, jako by tomu bylo u reálného pacienta. Umístění katetru lze snadno zkontrolovat díky průhlednému močovému měchýři. Pro zjištění všech podrobností a výhod těchto trenažérů v oblasti lékařských dovedností se blíže podívejte například na trenažér mužské a ženské katetrizace a péče o stomii nebo simulátor katetrizace s vyměnitelným genitálem od společnosti Erler Zimmer.

Chcete-li svým výukovým lekcím poskytnout větší anatomické pozadí anebo si osvěžit anatomii lidských orgánů, doporučujeme Vám si pořídit aplikaci 3B SMART ANATOMY ZDARMA (zdarma po omezenou dobu během pandemie Covid-19 nebo v rámci časově omezené zkušební verze). S aplikací 3B SMART ANATOMY mohou studenti anatomii studovat snadno i z domova. Bezplatný kurz zahrnuje přednášky, virtuální anatomické modely a kvízy, které prověří Vaše znalosti a získáte okamžitou zpětnou vazbu o Vašem výkonu. 3B SMART ANATOMY funguje v rámci aplikace Complete Anatomy a k dispozici je obvykle pouze při zakoupení anatomického modelu od společnosti 3B Scientific. Pro vytvoření svého bezplatného účtu klikněte sem.

Zdroj: 3B Scientific