Říjen jako měsíc boje proti rakovině prsu

Říjen - měsíc boje proti rakovině prsu

Každoročně v říjnu globální měsíc boje proti rakovině prsu zvyšuje povědomí o rakovině samotné, důležitosti její včasné detekce a léčby. Letošní téma "It´s time to rise" ("Je čas růst") klade zvláštní důraz na spolupráci, růst našich hlasů a vzdělávání o všech tématech týkajících se rakoviny prsu s cílem pomoci každé ženě v nouzi po celém světě. 

Pokrok v několika posledních letech byl působivý, protože American Cancer Society hlásí pokles úmrtnosti od roku 1989 do roku 2016 o 40% - pravděpodobně díky zlepšení včasné detekce. Pojďme společně pokračovat touto cestou a míru úmrtnosti snížit ještě více.

Věděli jste, že ... ?

  • Včasná detekce výrazně zvyšuje míru přežití rakoviny
  • Riziko vzniku rakoviny prsu u žen se zvyšuje s přibývajícím věkem
  • Rodinná anamnéza zdvojnásobuje riziko vzniku rakoviny prsu u ženy
  • Varovné příznaky rakoviny prsu a symptomy rakoviny prsu nejsou u každé ženy stejné. Nikdy nepředpokládejte, že nemáte rakovinu, pouze protože nemáte typické příznaky. Vždy se raději nechte vyšetřit
  • Mamografy prokazatelně snižují úmrtnost na rakovinu prsu, protože ji pomáhají odhalit v rané fázi
  • I když je to vzácné, rakovinou prsu mohou onemocnět i muži

Existuje ještě mnoho dalších informací, které je třeba se o rakovině prsu dozvědět. Nejčastěji kladené otázky zahrnují základní fakta: Jaké jsou příčiny rakoviny prsu, jak je rakovina prsu diagnostikována, jaké jsou běžné rizikové faktory rakoviny prsu, v jakém věku by ženy měly začít se screeningem, atd.

Zlepšování prevence

V rámci osvěty a prevence rakoviny prsu je možné zakoupit několik různých simulátorů či modelů. Hodí se jako výborná výuková pomůcka jak pro studenty zdravotnických oborů, tak i do ordinací lékařů, kde mohou sloužit pro vzdělávání pacientek. Podívejte se například na tento model lidských prsů k samovyšetření nebo model prsou pro samovyšetření. Jedná se o modely horní poloviny ženského těla, které se jednoduše navlékají na vlastní tělo a snadno se přenáší. Na modelech jsou již naznačeny patologické změny prsů - 2 nezhoubné nádory, 4 zhoubné nádory a 2 typické anomálie. Tento simulátor pro vyšetření ženských prsou umožňuje simulaci ve vertikální i horizontální poloze. Součástí modelu je několik hmatatelných bulek, které lze pomocí správné techniky samovyšetření nalézt. Tento simulátor vyšetření prsu obsahuje simulovanou prsní tkáň a pod ní žebra z pevného materiálu a vypadá tak jako reálný prs. Součástí modelu jsou i bulky a uzlíky různé velikosti, tvaru a hustoty, které mohou být libovolně kombinovány a vyměňovány. Užitečná může být i sada 3 modelů prsů pro vyšetření, která obsahuje 3 tréninkové modely prsů v různých velikostech. Každá z replik obsahuje 5 bulek.

zdroj: 3B Scientific