SIMone simulátor porodu

SIMoneTM simulátor porodu

Aby miminka měla co nejlepší start do života, musí být porodníci výborně připraveni na možné komplikace během porodu. Kompetentní zvládnutí metod operačního vaginálního porodu zachraňuje životy. Sice ne každý den, ale každý život se počítá. Pouze jedno miminko ze sta je porozeno kleštěmi. V každém druhém případě by byl operační vaginální porod vhodnější než císařský řez. I v dnešní době jsou operační vaginální porody běžnou součástí porodnictví. Trénování těchto forem porodu zahrnuje porod vakuumextrakcí a kleštěmi. Použitím dosud dostupných metod není možné lékaře trénovat dostatečně dynamickým způsobem. Zatím jsou k dispozici pouze statické fantomové modely. SIMone je z nich prvním, který umožňuje aplikovat správnou tažnou sílu ve správném směru. Díky tomu si mladí lékaři mohou vybudovat sebevědomí pro práci s živými pacienty. Trénink pomocí simulátoru následně umožňuje podniknout správné kroky v péči o pacienta. Rozsáhlý trénink pomocí simulátoru porodníky optimálně připraví i na vzácné komplikace, které jsou stresující dokonce i pro zkušené lékaře. SIMone jako vzdělávací nástroj přebírá různé metody výuky. Pomocí tréninkového modelu jsou technické dovednosti týkající se používání kleští i vakuových extraktorů získány realistickým způsobem. Díky metodě tréninku založeného na problémech se porodníci naučí správně vyhodnotit a řešit komplikace během porodu.

Jedinečnou věcí na SIMone je, že simulátor kombinuje všechny nástroje, které lékař potřebuje během skutečného porodu. Lékař se zaměřuje na souhru anamnézy, symptomů a diagnózy, a totéž se děje také během simulace. Kardiotokografie a laboratorní výsledky jsou koordinovány. Velmi užitečný je také pohled dovnitř, protože jsou díky němu přirozené mechanismy porodu trojrozměrné. Operační vaginální porod by neměl být zahájen, dokud hlavička miminka nedosáhne pánevního dna. Poloha plodu se zjišťuje jako ve skutečném životě diagnostikováním umístění hlavičky a identifikací sagitálního švu a fontanel. Přestože kontrakce podporují operační vaginální porod, vyžadují od uživatele velkou sílu. SIMone to realisticky napodobuje, proto je v simulačním zařízení plod poháněn silným motorem. Unikátní věcí na simulátoru je patentovaný "skutečný pocit" a komplexní software, který napodobuje reakce pacientů (matky i miminka) na lékařské zásahy.

Ovládání simulátoru je jednoduché. Pro základní nastavení systému, ovládacích prvků pro instruktory a panelu nabídek pro studenty jsou použity různé barvy. Tímto způsobem jsou informace o anamnéze, diagnóze a možnostech intervence dohledatelné. Doplňující informace a virtuální diagnostická zařízení uživatelům poskytují všechny informace, které potřebují k tomu, aby mohli bezchybně posoudit stav matky a miminka. Každá žena na obrazovce (viz video níže) zastupuje scénář porodu se specifickými komplikacemi. Vedoucí tréninku může na základě anamnézy rozhodnout, s jakou komplikací se ve zvoleném scénáři student setká. Fontanely a sagitální šev je možné nahmatat na hlavičce miminka. Spolu s hmatatelnou sedací páteří se uživatel naučí zjišťovat polohu plodu. Po určení polohy plodu je možné nacvičit správnou aplikaci nástroje. Jakmile je zajištěno, že žádná měkká tkáň nebude zasažena, extrakce může začít. U obou typů operačního vaginálního porodu se nacvičuje konkrétní směr i síla tahu. Protože jako první musí projít hlavička, je důležité, aby byl nástroj aplikován ve správném úhlu. Samozřejmě by měla být vynaložena co nejmenší síla, aby nedošlo k poranění miminka. Každé opatření provedené během porodu je uloženo a je k dispozici při rozboru na obrazovce. Všechny klíčové situace lze ve volném čase vyhodnotit a prodiskutovat se studenty.

Podívejte se na následující video týkající se SIMone simulátoru porodu:

Pokud hledáte další informace ohledně tohoto simulátoru porodu anebo máte zájem o jeho objednání, podívejte se zde.

Zdroj: 3B Scientific